16 สิงหาคม 2561 การป้องกันการทุจริตของพนักงานในองค์กร การตรวจสอบ สืบสวน และคดี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Update..ข่าวสาร
dot
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletครม. ไฟเขียวให้ชาวต่างชาติอายุ 50 ปี พำนักไทยถึง 10 ปี จากเดิม 1 ปี
bullet"AEC" DAILY NEWS
bulletเปรียบเทียบ เวียดนาม-ไทย ด้านการศึกษา
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
dot
จัดสัมมนาภายใน...
dot
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletแผนที่ ศูนย์ประชุม The Connecion
bulletรายชื่อสมาชิก
bulletรับแปลเอกสาร สัญญา ฯลฯ


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


การป้องกันการทุจริตของพนักงานในองค์กร การตรวจสอบ สืบสวน และคดี (เลื่อนกำหนดการใหม่...รอกำหนดวัน)

การดำเนินการทางกฎหมาย กรณีการทุจริตในองค์กร ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการป้องกันและการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเสียหายต่อองค์กร พร้อมเทคนิควิธีการฟ้องร้องเอาคืนจากผู้ทุจริต

ประเด็นการสัมมนา
@ การทุจริตที่เป็นคดีความ( Forms of Corporate Fraud)
@  ทุจริต   ตามกฎหมายอาญา  และ ทุจริตตามกฎหมายแรงงาน
@ พฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริต  อาจไม่ใช่การทุจริตเสมอไป
@ กรณีตัวอย่างที่เป็นคดีในศาลแล้ว  สาเหตุการทุจริต (Causes of Corporate Fraud )
@ รูปแบบของการทุจริต: กลโกงในการประมูล การ ฮั้ว” ประมูล การโกงในเรื่องสัญญา การโกงในระบบการตรวจสอบ การโกงในการจัดซื้อ - ต้นทุนสินค้า/บริการ การติดสินบน การโกงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง การขโมยและการยักยอกทรัพย์ขององค์กร
@ สาเหตุของการทุจริต   
@ มาตรฐานการพิสูจน์ (standard of   proof) ในคดีอาญา  ในคดีแพ่ง ในคดีแรงงาน
@ สัญญาณบ่งชี้การทุจริต/วิธีการและเทคนิคการใช้ประโยชน์จากสัญญาณการทุจริต
@ ข้อพิจารณา/ข้อควรระวัง  
@ กรณีศึกษาที่น่าสนใจของฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายขาย,ฝ่ายผลิต,   และฝ่ายบุคคล
@  ทักษะ หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์และการนำเสนอ
@  แนวทางในการตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรม/ มาตรการทางกฎหมายเมื่อลูกจ้างทุจริต
@  กุญแจสำคัญ/กลยุทธ์การฟ้องร้องเอาทรัพย์คืนจากลูกจ้างที่ทุจริต
@  เทคนิคการต่อสู้ในชั้นศาลของผู้ทุจริต

วิทยากร  อาจารย์ เกรียงไกร เจียมบุญศรี   สำนักงานกฎหมาย  ES COUNSEL

กำหนดการ   วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561  เวลา  09.00 – 16.0น.

สถานที่ The Connecion  Bangkok สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว กทม.

( รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลาดพร้า ทางออกที่ 4)      อัตราค่าลงทะเบียน : (รวมค่าเอกสาร, ของว่าง และอาหารกลางวัน)

                      รายการ

ราคา+vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย แล้ว(บาท)

สมาชิก

6,000+420= 6,420

6,420-180= 6,240

บุคคลทั่วไป

7,000+490= 7,490

 7,490 -210= 7,280

บุคคลทั่วไป (โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์)

6,500+455= 6,955

6,955- 195= 6,760

 

ดาวน์โหลดหลักสูตรที่นี่   /  ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนที่นี่
กำหนดการงานสัมมนา ปี 2563

23-25 December 2020...เทคนิค การร่าง ตรวจ แก้ไข สัญญาธุรกิจ ภาษาอังกฤษ : English Business Contract : Management and Techniques) - lyCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com