จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
ReadyPlanet.com
dot
dot
Update..ข่าวสาร
dot
bulletครม. ไฟเขียวให้ชาวต่างชาติอายุ 50 ปี พำนักไทยถึง 10 ปี จากเดิม 1 ปี
bullet"AEC" DAILY NEWS
bulletเปรียบเทียบ เวียดนาม-ไทย ด้านการศึกษา
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
dot
จัดสัมมนาภายใน...
dot
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletแผนที่ ศูนย์ประชุม The Connecion
bulletรายชื่อสมาชิก
bulletรับแปลเอกสาร สัญญา ฯลฯ


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


19 ธันวาคม 2560...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน

 

ชีวิตในยุคปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เกิดผลเชิงลบต่อบุคคล และกระทบต่อชีวิตการทำงานได้ ทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ก็ย่อมประสบปัญหาในชีวิตการทำงานเป็นธรรมดา

จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการนำความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ไปใช้ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการและการวางแผนงาน อุตสาหกรรมการผลิต การโฆษณาสื่อสาร การจำหน่าย การบริโภค และการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
               การเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาอุสาหกรรม เพื่อนำมาประยุคใช้ในการแก้ปัญหา จึงจำเป็นสำหรับทุกคน ที่มีความมุ่งมั่น ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะพลังแห่งความคิด ที่เกิดจากการนำจิตวิทยาอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และชีวิตการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีต่อตน ต่อชีวิต ต่อหน้าที่การงาน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรม และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้
3. เพื่อปรับทัศนคติในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพอันแท้จริง ปลุกพลังบวกที่มีอยู่ในตนเอง และผลักดันให้เป็นพลังชีวิต คิดบวก
5. เพื่อเรียนรู้ เข้าใจว่าสิ่งรอบตัวที่ผ่านมา ล้วนประกอบด้วยจิตวิทยาอุตสาหกรรม ที่เราไม่เคยรู้ตัวว่ามีผลต่อชีวิตการทำงาน และสามารถรวมแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ มาใช้ได้จริง

 

ประโยชน์ของการเรียนจิตวิทยาอุตสาหกรรม
1.  ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ถ่องแท้ขึ้นในเรื่องอารมณ์ ความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
2.  ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3.  ช่วยให้บุคคลสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจตนเองได้ดีในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
4.  ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้ถึงวิธีการหรือกลไกในการปรับตัว ตนอันจะช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งในจิตใจ สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีแก่ตน
5.  ช่วยให้เข้าใจเหตุผลหรือปัญหาเบื้องหลัง การแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพการณ์ต่างๆ
6.  ช่วยให้รู้จักนำความรู้ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน

หัวข้อการสัมมนา

1.    หลักมนุษยสัมพันธ์ กับการสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้จิตวิทยาอุตสาหกรรม     

2.    เรียนรู้จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
1) จิตวิทยาบุคลากร (
Personnel Psychology)

2) พฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior)

3) จิตวิทยาวิศวกรรม (Engineering Psychology)

4) การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

5) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ (Vocational and Career Counseling)

6) อุตสาหกรรมสัมพันธ์ หรือแรงงานสัมพันธ์ (Industrial Relations or Labour Relations)

3.    ปลุกพลังบวกที่มีอยู่ในตนเอง และผลักดันให้เป็นพลังชีวิต คิดบวก

4.    กิจกรรม Open mind เปิดใจปัญหาการทำงาน เพื่อการวิเคราะห์ และนำแนวทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม นำไปแก้ไขปัญหานั้น

5.    ปัญหา HOT HIT พิชิตด้วยจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
1
) Work Shop  กรองความคิด สะกิดปัญหา
2) จับคู่ปัญหา กับ หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
3) ปัญหาคน ปัญหางาน ทุกอย่างแก้ได้

6.    Work Shop กลุ่มได้ 3 กลุ่ม  คือ

1)    เทคนิคและวิธีการติดต่อสื่อสาร       

                                                     i.     การสื่อสาร การจูงใจ การสร้างความพึงพอใจในการทำงาน

2)    การพัฒนาบุคลากร และการบำรุงขวัญกำลังใจ    

                                                     i.     การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

                                                    ii.     การมุ่งมันสู่ความสำเร็จ(Achievement Motivation)

                                                   iii.     ความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง) ( Ability to Learn & Adapt to change)

3)    การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน       

                                                     i.     การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน      

                                                    ii.     การพัฒนาความเป็นผู้นำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน    

                                                   iii.     การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

7.    แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

8.    การสรุปกิจกรรม

 

วิทยากร :  อาจารย์มธุรส  ศรีสุเมธากุล กรรมการผู้จัดการ หจก. มาซ่า เทรนนิ่ง แอนด์ ออแกนไนซ์เซอร์ เซอร์วิส,  ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาบุคคลากร CPF Training Center Co.,Ltd., อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขา เทคโนโลยีการจัดการ วิชาหลักการจัดการ, วิทยากรจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ Team Building  และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  

 

วิธีการอบรม   ละลายพฤติกรรม  การระดมสมอง  เกมเพื่อประสบการณ์และการเรียนรู้  และกิจกรรม ประยุกต์ Management Games ออกแบบสำหรับการแก้ปัญหาในการทำงาน และส่งเสริมการเรียนรู้

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  13 ธ.ค. 2560

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ       ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

……………………………..

บริษัท  ฝึกอบรมสัมมนาวิญญูชน  จำกัด

E-mail : winyuchon_2554@hotmail.com
Fax. 02-919-2536 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-919-2022, 089-703-4200
www. Seminar winyuchon.com

กรุณาดาวน์โหลดหลักสุตรและใบลงทะเบียนที่นี่
กำหนดการงานสัมมนา ปี 2560

16-17 พฤศจิกายน 2560...สัมมนาพิเศษ ! ระเบียบใหม่ กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 : VISA & WORK PERMIT
24 พฤศจิกายน 2560...กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ : กฎหมายแรงงาน กับคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน ปี 2560...(Update ประจำปี 2560 : 1 ปี มีครั้งเดียว)
8 ธันวาคม 2560...การบริหาร "สัญญาเชิงธุรกิจ" (Contractual for Business) วางแผนการทำสัญญาธุรกิจ โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
13 ธันวาคม 2560...กฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)
13-15 ธันวาคม 2560...เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข สัญญาธุรกิจ ภาษาอังกฤษ : English Business Contract (Management and Techniques)
21-22 ธันวาคม 2560...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาวิญญูชน จำกัด
39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10210
โทร :  02-052-5548      มือถือ :  089-703-4200 โทรสาร 02-919-2536
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com