ค่าคอมมิคชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


ค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ

 

ค่าคอมมิชช้่นเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้

พนักงานเร่งทำยอดขายให้ได้

มากที่สุด

นั่นคือ ใครขายได้มาก คนนั้นก็ได้ค่าคอมฯมาก
บางคนได้ค่าคอมฯ ในแต่ละเดือนมากกว่า
เงินเดือนปกติเสียอีก
บางรายยังกำหนดรายละเอียดของการให้
ค่าคอมฯ ด้วย เช่น ถ้าขายแล้วและลูกค้า
จ่ายตังค์เร็ว ก็จะได้ค่าคอมฯ อัตราที่สูงหน่อย
แต่ถ้าลูกค้าจ่ายช้า ก็จะได้ค่าคอมฯ น้อยลงหน่อย
นี่เป็นยุทธวิธีให้พนักงานของเราพยายามหาทาง
ให้ลูกค้าจ่ายเงินให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ค่าคอมฯ สูงๆ
ที่ว่ามาทั้งหมดคงไม่มีปัญหาอะไร
เว้นแต่เมื่อจะมีการเลิกจ้างพนักงานคนนั้น
"ไล่ออก" นั่นเองครับ
กฎหมายแรงงานจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเชิญพนักงานให้ออ
จากงาน
ถ้าจุดธูปเชิญแล้ว พนักงานยอมเดิมออกไปโดยดีก็ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าไม่ยอม และหันกลับมาสู้ ต่อรองให้เราต้องจ่ายโน่นนี
(ซึ่งกฎหมายกำหนดให้หมดว่า จะเรียกอะไรได้บ้าง)
อันหนึ่งที่ต้องมีคือ เงินค่าชดเชย ซึ่งจะคำนวณโดยใช้
ฐานของเงินเดือนเป็นหลัก
ดังนั้นถ้าเงินเดือนเยอะ ค่าชดเชยก็เยอะตามไปด้วย
เริ่มเห็นปัญหาหรือยังครับ ก็เจ้าค่าคอมฯ ที่ว่าไว้ไง
เพราะถ้าเอาค่าคอมฯ มารวมคิดเป็นฐานเงินเดือน
เพื่อหาค่าชดเชย 
เจ้าลูกจ้างที่ขายเก่งๆ มีสิทธิได้ค่าชดเชยบาน
นายจ้างทั้งหลายจึงมักจะอิดออด บิดตะกูด
ไม่อยากให้เอามารวม

นั่นจึงเป็นที่มาของคดีที่จะยกมาเป็นตัวอย่างเล่า
ให้ฟังในวันนี้ครับ
บริษัทนี้มีจ่ายค่าคอมฯ ด้วยครับ เริ่มต้นก็จ่าย
โดยคิดจากยอดที่ขายได้ โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์
กันชัดเจนเลย
ต่อมามีปรับนิดหน่อย คือ ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นอยู่
แต่ถ้าลูกต้าจ่ายเร็วก็ได้อัตราหนึ่ง ถ้าจ่ายช่้าก็อีก
อัตราหนึ่ง ถ้าจ่ายช้ากว่าที่กำหนดไว้ ก็อดเลย
ปัญหาคือ ต่อมาเจ้านายคงเหม็นขี้หน้าเจ้ายอด
พนักงานขายที่ว่านี้ (มั้ง) เลยเลิกจ้าง
ปัญหาอยู่ตรงที่ค่าคอมฯ จะต้องเอามารวมกับ
เงินเดืิอนก่อนแล้วจึงไปคิดค่าชดเชยหรือไม่
รวมหรือไม่รวมนี่ ทำให้ค่าชดเชยต่างกันบานตะเกียง
คงนึกออกครับว่าใครอยากให้รวม ใครไม่อยากให้รวม
ฝ่ายนายจ้างสู้ครับว่า ค่าคอมฯ ใช้เพื่อจูงใจพนักงาน
ให้ทำยอดขายตามเป้าเท่านั้น เป็นแค่ค่าตอบแทนพิเศษ
ซึ่งจะได้มากหรือน้อยไม่แน่นอน จึงไม่ถือเป็นค่าจ้าง
ทีนี้คือ ศาลไม่เห็นด้วยกับนายจ้างสิครับ
ศาลเห็นว่า เมื่อกำหนดอัตราที่แน่นอน
มีหลักเกณฑ์การจ่ายชัดเจน การขาย
และการติดตามให้ลูกค้าจ่ายเงินก็เป็น
หน้าที่ของลูกจ้างนั่นเอง
ดังนั้น ค่าคอมฯ จึงเป็นค่าตอบแทนการทำงาน
จึงเป็นค่าจ้าง
..ต้องเอามารวมคำนวณค่าชดเชยด้วย
นายจ้างทั้งหลายพึงระวังไว้นะครับ
คิดให้ถูกด้วย ไม่งั้นจะโดนลูกจ้างฟ้องเอา

ฎีกาที่ 6533-6534/2556Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com