โทษทางอาญาในคดีแรงงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


โทษทางอาญาในคดีแรงงาน

                   จำแนกโดยอาศัยความหนักเบาของโทษที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจกำหนดแก่ผู้กระทำความผิดได้ตามลักษณะและพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิด

มีโทษรวม 9 ลักษณะ

1.   ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

·       ตามมาตรา 37,38,39,42,47,48,49,50 เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

·       นายจ้างไม่ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่รัฐมนตรีกำหนด ( มาตรา 103 )

·       นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดในงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ( มาตรา 31)

·       การกรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองตรวจสอบเอกสารตามมาตรา 103

2.   ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

·       ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้

·       ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน   ตามมาตรา 124

3.   ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  100,000 บาท
 หรือทั้งจำทั้งปรับ

·       เรียกหรือรับเงินประกันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ( มาตรา 10)

·       งานเกษตรกรรม งานประมง  งานรับไปทำที่บ้าน งานขนส่ง งานบรรทุกขนถ่ายสินค้าในเรือเดินทะเล ซึ่งมีกฎกระทรวงกำหนดไว้ ( มาตรา 22 )

·       ใช้ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง ( มาตรา 24)

·       ใช้ให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดไม่ถูกต้อง ( มาตรา 25)

·       ใช้ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและในวันหยุดรวมแล้วเกินสัปดาห์ละ36ช.ม.(มาตรา26)

·       ใช้ลูกจ้าง ยกแบก หาม ทูน ลาก เข็น ของหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง ( มาตรา 39)

·       ใช้ลูกจ้างหญิงทำงานต้องห้าม 4 ชนิด ( มาตรา 38)

·       ใช้ลูกจ้างหญิงซึ่งตั้งครรภ์ทำงานในเวลาต้องห้ามและลักษะงานต้องห้าม 5ชนิด( มาตรา 39)

·       ไม่เปลี่ยนเวลางานให้แก่ลูกจ้างหญิงตามที่อธิบดีสั่ง ( มาตรา 40)

·       ไม่เปลี่ยนงานให้หญิงมีครรภ์ตามที่แพทย์รับรองว่าทำงานหน้าที่เดิมไม่ได้ ( มาตรา 42)

·        เลิกจ้างเพราะเหตุหญิงมีครรภ์ (มาตรา 43)

·        จัดเวลาพักให้แก่ลูกจ้างเด็กไม่ถูกต้อง ( มาตรา 46)

·        ใช้ลูกจ้างเด็กทำงานทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด( มาตรา 48)

·       ใช้ลูกจ้างเด็กทำงานต้องห้าม 13 ชนิด ( มาตรา 49)

·       ใช้ลูกจ้างเด็กทำงานในสถานที่ต้องห้าม 5 ชนิด ( มาตรา 50)

·       จ่ายค่าจ้างของลูกจ้างเด็กแก่ผู้อื่น หรือ เรียกเงินประกันจากลูกจ้างเด็ก(มาตรา 51)

·       จ่ายค่าล่วงเวลาไม่ถูกต้อง ( มาตรา 61)

·       จ่ายค่าทำงานในวันหยุดไม่ถูกต้อง ( มาตรา 62)

·       จ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่ถูกต้อง ( มาตรา 63)

·        ไม่จัดให้ลูกจ้างหยุดงานตามกฎหมายแล้วไม่จ่ายเงินตอบแทน (มาตรา 64)

·       เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน ( มาตรา 67)

·       จ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ( มาตรา 70)

·       ลูกจ้างเดินทางในวันหยุดเพื่อไปทำงานที่อื่น แต่ไม่จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดนั้น ( มาตรา 71,72)

·       หักค่าจ้างลูกจ้างโดยผิดกฎหมาย ( มาตรา 76 )

·       จ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราขั้นต่ำตามกฎหมาย ( มาตรา 90)

·       ไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ( มาตรา 118,120,121,122 )

·       ไม่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย ( มาตรา 154 )

4.   ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  10,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

·       นายจ้างไม่ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อของลูกจ้างที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเพื่อเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลุกจ้างตามมาตรา 130 ( มาตรา 156 )

5.   ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน     2,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

·       ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ( มาตรา 150)

·       ไม่จัดประชุมหารือ กับคณะกรรมการสวัสดิการตามาตรา 96 (มาตรา 152 )

6.    คดีที่มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

·       สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป ไม่จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ตามาตรา 96 ( มาตรา 152 )

7.   ความผิดที่มีโทษปรับไม่เกิน     20,000 บาท 

·       ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายหญิงโดยไม่เท่าเทียมกัน ( มาตรา 15 )

·       จัดเวลาพักไม่ถูกต้อง ( มาตรา 27 )

·       จัดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี และหยุดพักผ่อนประจำปีไม่ถูกต้อง ( มาตรา 28,29,30)

·       จ้างลูกจ้างเด็กแล้วไม่แจ้งพนักงานตรวจแรงงาน ( มาตรา 45)

·       งานที่มีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันจ่ายค่าตอบแทนไม่เท่ากัน( มาตรา53)

·       ไม่จ่ายค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินตราไทย ( มาตรา 54)

·       ไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุด ( มาตรา 56 )

·       ไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย ลารับราชการทหาร ลาคลอดบุตร ( มาตรา 57,58,59)

·       จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน และค่าทำงานในวันหยุดไม่ถูกต้อง(มาตรา 65,66)

·       ตกลงจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุดสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วไม่จ่าย                  ( มาตรา 74)

·       นายหยุดกิจการซึ่งไม่ใช้เหตุสุดวิสัยและไม่จ่ายเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง    ( มาตรา 75 )

·       หักค่าจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม ( มาตรา 77 )

·       ไม่ปิดประกาศการจัดสวัสดิการ ( มาตรา 99 )

·       ไม่จ่ายเงินแก่ลูกจ้างขณะที่พนักงานตรวจแรงงานสั่งให้หยุดใช้เครื่องจักร( มาตรา 105 )

·       ไม่จัดให้มีข้อบังคับการทำงาน เมื่อมีลูกจ้างครบ 10 คนขึ้นไป( มาตรา 108 )

·       นายจ้างที่มีลูกจ้าง10 คนขึ้นไปไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้างหรือทำไม่ถูกต้อง(มาตรา 112-3)

·       นายจ้างที่มีลูกจ้าง10 คนขึ้นไปไม่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับค่าตอบแทน(มาตรา 114)

·       นายจ้างไม่เก็บทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ( มาตรา 115 )

·       เมื่อสอบสวนแล้ว ลูกจ้างไม่ผิด ไม่จ่ายค่าจ้างระหว่างพักงานพร้อมดอกเบี้ย(มาตรา 117)

·       ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา 120,121  

·       ไม่ไปพบพนักงานตรวจแรงงาน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ( มาตรา 139(2)(3)

·       นายจ้างล่วงเกินทางเพศ ( มาตรา 16 )

8.   ความผิดที่มีโทษปรับไม่เกิน  10,000 บาท

·       นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างเด็กลาประชุม ( มาตรา 52 )

·       นายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง( มาตรา 55)

·       หยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แล้วไม่แจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้า ( มาตรา 75 วรรคสอง )

·       นายจ้างไม่ประกาศอัตราขั้นต่ำให้ลูกจ้าง ( มาตรา 90 )

·       แก้ไขข้อบังคับแล้วไม่ประกาศข้อบังคับภายใน 7 วัน(มาตรา 110)

·       พักงานเพื่อการสอบสวนโดยไม่มีข้อบังคับให้ทำได้ และทำไม่ถูกต้อง ( มาตรา 116)

9.   ความผิดที่มีโทษปรับไม่เกิน  5,000 บาท

·       นายจ้างไม่กำหนดเวลาการทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com