อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ article

ประวัติการศึกษา การทำงาน และผลงาน

ของ

นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์

 

 การศึกษา

   - ปริญญาโททางกฎหมาย จาก  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา (..๒๕๓๙)

 

   - เนติบัณฑิตไทย (สอบได้อันดับที่ ) สมัย ๓๖ ปี พ..๒๕๒๖

   - นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (..๒๕๒๕)

 

การทำงานในอดีต

   - ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ( ..๒๕๔๐ ๒๕๔๓)

 

   - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง (..๒๕๓๘ ๒๕๓๙)

 

   - รองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (..๒๕๓๖ ๒๕๓๗)

 

   - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ (..๒๕๓๓ ๒๕๓๕)

 

   - ผู้พิพากษาประจำกระทรวง (..๒๕๓๑ ๒๕๓๒)

 

   - ผู้ช่วยผู้พิพากษา (สอบได้อันดับที่ )  (..๒๕๓๐ ๒๕๓๒)

   - หัวหน้าสาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (..๒๕๔๗ ๒๕๕๐) 

 

   - ที่ปรึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (.. ๒๕๔๗ ปัจจุบัน)

 

   - ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสแห่งบริษัทติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (.. ๒๕๔๔ ๒๕๕๐) 

 

   - ที่ปรึกษาส่วนกฎหมาย บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้จัดการอาวุโส (.. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐

   - ที่ปรึกษาบริษัทในเครือบริษัทอีซูซุสงวนไทย จำกัด (ได้แก่บริษัทอีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด, บริษัทอีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด, บริษัทอีซูซุสงวนไทยกรุงเทพฯ จำกัด, บริษัทอีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด, นางสกุณา พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริหาร) (.. ๒๕๓๕ ๒๕๕๐)

 

   - ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอีซูซุสยามซิตี้ จำกัด รวม ๑๑ สาขา ทั่วประเทศ (นางสกุณา พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริหาร) .. ๒๕๔๓ ๒๕๕๐

 

   - ที่ปรึกษาบริษัทอีซูซุสยามคาร์เร้นท์ จำกัด (นางสกุณา พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริหาร) .. ๒๕๔๘ ๒๕๕๐

 

   - ที่ปรึกษาบริษัทอีซูซุ สยามออโต เซอร์วิส จำกัด (นางสกุณา พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริหาร) .. ๒๕๔๘ ๒๕๕๐

 

   - ที่ปรึกษาบริษัทในเครือบริษัทแอดวานซ์ อโกร จำกัด (มหาชน) (ผู้ติดต่อ : พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) .. ๒๕๔๗ ๒๕๕๐

 

   - ที่ปรึกษาเดอะ ลอร์ด กรุ๊ป สถานบันเทิงใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร (ลองบีช, โคปาคาบานา, วิคตอเรีย ซีเคร็ท, เดอะ ลอร์ด เอ็นเทอร์เทนเม็นท์) นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ ประธานกลุ่มบริษัท (.. ๒๕๕๐ ๒๕๕๐)

 

   - ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสัตยพลแอนด์พาร์ทเนอร์ส (นายสัตยพล สัจจะเดชะ กรรมการผู้จัดการ) .. ๒๕๔๖ ๒๕๕๐

 

   - ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทวัตสัน ฟาร์ลีย์ แอนด์วิลเลียม จำกัด (นายรัฐการ บุญเหนือ หุ้นส่วนบริหาร) .. ๒๕๔๙ ๒๕๕๐

 

   - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน (๒๕๕๑-๒๕๕๕)

 

   - ประธานกรรมการบริษัทกฎหมายสยามนิติ ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ (๒๕๕๑-๒๕๕๕)

 

   - กรรมการบริหารบริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จำกัด (บริษัทเร่งรัดหนี้สินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์) (๒๕๕๒-๒๕๕๕)

 

   - กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ (Cambodian Commercial Bank : CCB) กรุงพนมเปญ, เสียมราฐ, พระตะบอง และสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา (๒๕๕๔-๒๕๕๕)

 

   - ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(๒๕๕๖)

 

   - กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (๒๕๕๖)

 

 

สาขางานหลัก

   - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช การคุ้มครองการออกแบบแผงวงจรรวม การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และอื่นๆ)

   - การค้าระหว่างประเทศ  การขนส่งทางเรือ  และทางอากาศระหว่างประเทศ  ประกันภัยทางทะเล และกฎหมายทะเล

 

   - การส่งเสริมการลงทุน

 

   - การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ดูแลจัดการการดำเงินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

   - ภาษีอากร และการชำระเงินระหว่างประเทศ

 

   - การควบคุมการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

 

   - แรงงาน

 

   - คนเข้าเมือง และการทำงานของคนต่างด้าว

 

  - กฎหมายล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ และการปรับโครงสร้างหนี้

 

   - การระงับข้อพิพาทโดยทางอนุญาโตตุลาการ และโดยวิธีอื่น

 

   - กฎหมายการเงินการธนาคารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   - จัดเตรียมและยกร่างเอกสารทางกฎหมายรวมทั้งสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย ไทยเป็นอังกฤษ

 

 ผลงานด้านธนาคารและการลดหนี้ NPl

   - จัดตั้งและวางโครงสร้างกลุ่มงานกฎหมายให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับหนี้ NPL ทำให้ธนาคารสามารถลด NPL ของธนาคารในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ได้เป็นเงินจำนวน ๒๒,๙๖๓,๖๒๔,๓๓๕.๓๗ บาท และช่วยให้กลุ่มจัดการทรัพย์สินของธนาคารปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ได้ ๕๙ ราย จำนวนทุนทรัพย์ ๑๘๕ ล้านบาท

 

 

 

ประสบการณ์ระหว่างประเทศ

   - เป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมไปร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nation Conference on  International  Trade Law : UNCITRAL)เกี่ยวกับการร่างกฎหมายต้นแบบเรื่องการถ่ายทอดข้อมูลทางอีเลคทรอนิกส์  (Electronic Data Interchange) (  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกฎหมายต้น แบบว่าด้วยธุรกรรมทางอีเลคทรอนิกส์ หรือ E-Commerce) ที่สำนักงานใหญ่องค์การ  สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ( มิถุนายน .. ๒๕๓๙)

   - เป็นประธานคณะทำงานอาเซียน เพื่อยกร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ ( .. ๒๕๔๐)

   - เป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมร่วมกับตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศร่วมเจรจาเพื่อลงนามในข้อตกลงสองฝ่ายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสวิตเซอร์แลนด์และไทยกับแคนาดา (.. ๒๕๓๘-๒๕๔๐)

   - เป็นผู้นำเสนอรายงานของประเทศไทย และเป็นวิทยากรในการประชุมผู้พิพากษาแห่งอาเซียน ที่ประเทศบรูไน (.. ๒๕๔๑)

 

   - ให้สัมภาษณ์ข้ามทวีปโดยหนังสือพิมพ์เซาท์ ไชนา มอร์นิ่ง โพสท์ เรื่องระบบกฎหมายอาญาของประเทศไทย (๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔)

   - เป็นวิทยากรในการสัมมนาจัดโดยหอการค้านานาชาติและอุตสาหกรรมแห่งประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ “ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายอย่างมีประสิทธิภาพ ”  ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ( ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๖

   - เป็นวิทยากรในการสัมมนา ASEMจัดโดยสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ในหัวข้อ The ASIAN Approach to TRIPs, Brand Protection and Development,HowBrands Generate Wealth for Companies and Economiesที่ประเทศสิงคโปร์ ( ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)

 

   - เป็นวิทยากรในการประชุมเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ 2006 จัดโดย Asia Business Forum ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ในหัวข้อ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าในเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 

   - เป็นวิทยากรในการประชุมร่วมระหว่างหอการค้าเดนมาร์ค ไทย, ไทย สวีเดน, ไทย – ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ไทย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ระบบการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

 

   - เป็นวิทยากรในการประชุม Asia Pacific Copyright Forum ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

   - เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญไปเบิกความในศาล  the High Court of Justice Queen’s Bench Divisions Admiralty Court (London UK) ในคดีระหว่าง Dornoch Limited et al. V. Westminster International BV et al.(๑๘ พฤษภาคม ๒๐๐๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๐๐๙)

   - เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเบิกความในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการของ International Chamber of Commerce ในคดีระหว่าง United Palm Oil Industry PCL. ผู้เรียกร้อง กับ Petra Boilers SDN BHD ผู้คัดค้าน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

 

งานด้านการยกร่างกฎหมาย

   - เป็นผู้ยกร่างกฎหมายหลายฉบับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม ( ..๒๕๓๖ ๒๕๔๒)

   - เป็นผู้ชี้แจงประกอบร่างกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา (..๒๕๓๖ ๒๕๔๐)

 

   - เป็นคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ตามคำสั่งของประธานสภาผู้แทนราษฎร) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

 

   - เป็นอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร) ๒๕๕๖ ปัจจุบัน

 

   - เป็นอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎร) ๒๕๕๖ ปัจจุบัน

 

   - เป็นอนุกรรมการกำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด จังหวัดนำร่องในคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัด(๒๕๕๖)

 

 

 

งานให้ความร่วมมือกับทางราชการ

   - เป็นที่ปรึกษาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (..๒๕๔๙ ปัจจุบัน)

 

   - เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ภาษียาสูบ และภาษีสุรา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คณะ ดร. สังศิทธิ์ พิริยะรังสรรค์) พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๕๐

 

   - ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) เป็นคณะกรรมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสมหามงคลสมัยเนื่องในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (.. ๒๕๕๐ ๒๕๕๑)

 

   - เป็นที่ปรึกษากรมธนารักษ์ (๒๕๕๖ ปัจจุบัน)

 

งานทางด้านวิชาการ

   - เป็นอาจารย์ผู้บรรยายชั้นปริญญาตรีกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายการลงทุน กฎหมาย การเงินการธนาคาร  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายอนุญาโตตุลาการ  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น  มหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (ระหว่างปีพ..๒๕๓๙ - ปัจจุบัน)

   - เป็นอาจารย์ผู้บรรยายชั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาการระงับข้อพิพาททางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  อนุญาโตตุลาการ  และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (..๒๕๓๙ ปัจจุบัน

 

   - เป็นผู้บรรยายพิเศษชั้นปริญญาโททางบริหารธุรกิจที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (..๒๕๔๔ ปัจจุบัน)

   - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ธุรกิจบัณฑิต ธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   - เป็นนักวิจัยแห่งชาติ

 

 

 

ผลงานเขียน

 

   - คู่มือทนายความในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา

 

   - คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน

   - คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  จัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม บทความในวารสารของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ฉบับปี  .. ๒๕๔๑, ๒๕๔๓, ๒๕๔๖ม นิตยสารบทบัณฑิตย์ ของเนติบัณฑิตยสภา  และนิตยสารดุลพาหของกระทรวงยุติธรรม

 

   - วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกา รวมคำพิพากษาฎีกา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

   - งานวิจัยเรื่องการศึกษาระบบงานยุติธรรมและการปรับปรุงระบบงานยุติธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน”   โครงการร่วมระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกับสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ องค์กรการค้าต่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น(JETRO) 

   - งานวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายพาณิชย์ที่มีโทษทางอาญา” ร่วมกับรองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร และคณะ เสนอต่อสำนักงานศาลยุติธรรม 

 

   - ศาลจำลองเรื่อง ข้าวหอมมะลิจัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๔)

   - การบรรยายในหัวข้อ การนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาล : หน้าที่นำสืบและวิธีพิจารณาในคดีทรัพย์สินทางปัญญา”  ในการอบรมสัมนาพนักงานอัยการ จัดโดยพันธมิตรธุรกิจซอฟท์แวร์ กรุงเทพฯ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

   - การบรรยายหัวข้อ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดโลกหลักสูตรผู้บริหารระดับล่าง มินิเอ็มบีเอ  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๔๕

 

 

สมาชิกองค์กร

   - สภาวิจัยแห่งชาติ

 

   - สภาหอการค้านานาชาติ

 

   - เนติบัณฑิตยสภา

 

   - ฮาร์วาร์ดคลับ (ประเทศไทย)

   - เนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศ
คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ article
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล
รองศาสตราจารย์เพิ่มบูญ แก้วเขียว article
ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ article
รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ article
คุณสมชาย มรกตศรีวรรณ
นายสุทธิมาน คูณผล article
คุณเกรียงไกร เจียมบุญศรี
อาจารย์ชูเกียรติ พงศ์อัมพรภาพย์ article
คุณธรรดร มลิทอง
อ.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
คุณสุมิตร มาศรังสรรค์
อ.โกมล นมรักษ์
คุณสุขเปรม สัจจเดชะ
คุณนำพล ทองอุทัยศรี
อ.พัชรี แช่มช้อย
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com