ช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


ช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

   ช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย (ทันหุ้น) 

   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำแนกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย 15 อุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสื่อและบันเทิง และบริการสนับสนุนธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงโอกาสการเติบโตในอนาคต โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   การท่องเที่ยวในปี 2557 นี้ เผชิญปัจจัยลบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ที่ส่งผลกระทบให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเติบโตอย่างชะลอตัว ประกอบกับมีผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอยู่ในตลาดจำนวนมาก ซึ่งได้เริ่มสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการเกิดการตัดราคาระหว่างผู้ประกอบการ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ใน
ปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยรวม 28 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากปี 2556 ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1.35 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากปี 2556 ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว จะเห็นได้ว่าการสั่งสมประวัติศาสตร์ เรื่องราว เอกลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของประเพณีประจำปีและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น โบราณสถาน วัดวาอาราม ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น ได้ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ภายในประเทศไทย และนำมาซึ่งการต่อยอดสร้างรายได้สะพัดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การขายสินค้าที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม การแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย เป็นต้น 
   นอกจากนี้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ก็ยังเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนหันมาเลือกจัดทริปเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อเนื่องกัน ประกอบกับความเชื่อมโยงของเส้นทางการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เอื้ออำนวยให้การท่องเที่ยวสะดวกยิ่งขึ้น ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนให้เติบโต สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน 
 
   ธุรกิจร้านอาหาร 
   สำหรับในปี 2556 ภาพรวมของตลาดธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหารในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 669,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับหนี้สินภาคครัวเรือน รวมถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบ ค่าเช่าสถานที่ และราคาพลังงาน ในขณะที่ผู้ประกอบการมีข้อจำกัดด้านการขึ้นราคา เป็นปัจจัยกดดันให้ธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหารอาจเติบโตอย่างชะลอตัวลง 
   ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ผู้ประกอบการนำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เช่น สูตรอาหารไทย วัตถุดิบท้องถิ่น สมุนไพรไทย มาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างประสบความสำเร็จ ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านอาหารท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆ ซึ่งได้รับความนิยมในการเลือกใช้บริการทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงร้านอาหารไทยระดับพรีเมียมที่อยู่ในลำดับต้นๆ จากการจัดลำดับร้านอาหารทั่วโลกโดยสื่อต่างประเทศ 
   นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในย่านที่มีชาวเอเชียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นโอกาสสำหรับการขยายกิจการของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งในรูปแบบการขยายการลงทุนโดยผู้ประกอบการเองและการขายแฟรนไชส์ ก็สามารถสร้าง
ชื่อเสียงและรายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างดี 
   โดยพบว่าธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 16,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน รวมถึงยังนำมาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส อาหารพร้อมปรุง พืช ผัก สมุนไพร และเครื่องเทศต่างๆ ที่ได้รับอานิสงส์จากความต้องการใช้สำหรับการประกอบอาหารไทยในต่างประเทศอีกด้วย 
 
   ธุรกิจสื่อและบันเทิง 
   ธุรกิจสื่อและบันเทิง ประกอบด้วย การแพร่ภาพและกระจายเสียง ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในปี 2557 นี้ ธุรกิจสื่อและบันเทิงในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพร่ภาพและกระจายเสียงทางโทรทัศน์ ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลที่มีจำนวนช่องธุรกิจ 24 ช่อง ซึ่งคาด
ว่าจะส่งผลให้ตลาดผลิตรายการโทรทัศน์มีมูลค่า 32,690-33,260 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14-16 จากปี 2556 ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 28,780 ล้านบาท 
   แม้ว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจสื่อและบันเทิงยังจำกัดอยู่แค่การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก แต่ธุรกิจสื่อและบันเทิงไทยก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ละครไทย ภาพยนตร์ไทย และนักแสดงไทยได้รับความนิยม โดยการส่งออกบริการด้านสื่อและบันเทิงไทยไปยังจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ระดับการเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติที่มากขึ้นของประเทศต่างๆ 
   รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการรับชมความบันเทิงผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสื่อและบันเทิงไทยสามารถสร้างรายได้ทั้งในรูปแบบการขายคอนเทนต์และการรับจ้างผลิตสื่อและบันเทิง โดยนอกจากจะสร้างรายได้เป็นเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว การเผยแพร่ธุรกิจสื่อและบันเทิงไทยในต่างประเทศยังสามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นประตูที่เปิดโอกาสในการทำการตลาดสำหรับสินค้าและบริการอื่นๆ ในต่างประเทศตามมาอีกด้วย 
 
   บริการสนับสนุนธุรกิจ 
   บริการสนับสนุนธุรกิจ ครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ ออกแบบ โฆษณา แฟชั่น และการพิมพ์ ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กลุ่มบริการสนับสนุนธุรกิจได้รับปัจจัยหนุนมาจากความต้องการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเหมาจ้างเป็น
โครงการ และ Outsource เนื่องจากสามารถลดภาระและเสริมสร้างความคล่องตัวในการดำเนินงานในหลากหลายด้าน จึงกล่าวได้ว่าบริการสนับสนุนธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าจะมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธุรกิจร้านอาหาร เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าตลาดสูง แต่ก็มีอัตราการเติบโตมีแนวโน้มชะลอตัวลง รวมถึงมีผู้ประกอบการอยู่ในตลาดจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสในการเกิดภาวะการเติบโตอย่างชะลอตัว และสำหรับธุรกิจสื่อและบันเทิง รวมถึงบริการสนับสนุนธุรกิจนั้น เป็นคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าตลาดยังไม่สูงนัก รวมถึงมีผู้ประกอบการอยู่ในตลาดจำนวนไม่มาก แต่อัตราการเติบโตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจ 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com