ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

 

 
ประวัติย่อของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
 

การศึกษา                    ปริญญาโท M.Sc., Human Settlements Development, Asian Institute of Technology, A.I.T.

 

            ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สถานที่ทำงาน             คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-2182017 

                                    e-mail : eathipol@gmail.com  

 

ตำแหน่งปัจจุบัน       - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ประวัติการทำงาน         

 

          - พ.ศ. 2519-2520 นิติกร กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

 

          - พ.ศ. 2520-2538 นิติกร กองนิติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

          - พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

การเป็นกรรมการ สมาชิกสถาบัน สมาคมที่สำคัญ

 

         - สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ตามประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2549

 

         - ที่ปรึกษาฝ่ายไทยในโครงการ Policies and Strategic Planning for the Thailand Irrigation Sector Reform Programme (TCP/THA/3101(A)) โดยการสนับสนุนของ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

 

         - ผู้ประสานงานศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน  (Land Policy Study Forum) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

         - กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินและป่าไม้ ตามมติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2549 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549

 

         - อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามคำสั่งคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

 

         - กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2550

 

         - กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 180/2551 ลงวันที่ 24 เมษายน 2551

 

         - อนุกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์ สภาผู้แทนราษฎร สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2551

 

         - อนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์แก่ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 มิถุนายน 2552

 

          - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมาย ตามคำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษากลั่นกรองร่างกฎหมาย ที่ 1/2552 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552

 

         - คณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 2/2553 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

 

        - คณะทำงานเพื่อยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ตามคำสั่งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างและเหมืองแร่ ที่ 3/2553 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553

 

         - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553

 

         - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

 

         - กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3

 

         - รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการเกษตร ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 61/2554 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554

 
 

ประสบการณ์งานวิจัย ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2553

 

ศึกษาวิจัยกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการชลประทาน ลุ่มน้ำ และน้ำบาดาล การเกษตรและสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียและของเสียอันตราย และการอนุรักษ์พลังงาน

 

รางวัลงานวิจัยเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี พ.ศ. 2553 จากงานวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาสิทธิในที่ดินของชุมชนที่เหมาะสม

 
 

หนังสือ ตำรา และบทความวิชาการที่สำคัญ

 

           - อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, “นโยบายและปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2539)

 

          - อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, “สิทธิในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน: ปัญหาและข้อเสนอ” รวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร กาญจนดุล, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

 

          - อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินในประเทศไทย” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543) ฉบับพิเศษ “ครบรอบ 20 ปี วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์

 

          - อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, “ปัญหาและแนวทางการเดินสำรวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน 2547) หน้า 97-134

 

         - อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหลังปีที่ 303 ทศวรรษ ส.ป.ก. เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 329 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หน้า 61-70

 

          - อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ, “การจัดการที่ดินระดับท้องถิ่น” คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทสรุปจากโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกบริหารจัดการที่ดินระดับท้องถิ่น สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนาคม 2549 (ISBN 974-9980-27-1)

 

          - อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2551) ฉบับพิเศษ ครบรอบ 50 ปี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 149-229 (ISSN-0125-3093)

 

          - อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, “สิทธิในที่ดินของชุมชน: โฉนดชุมชนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1/ฉบับพิเศษ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสัตตมวัฎมงคล ฉลองอายุ 7 รอบนักษัตร ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร วันอังคารที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2554 หน้า 187-213 (ISSN-0125-3093)

 

         - Eathipol Srisawaluck, “The Legal Framework for Solid Waste Management in the Countries of the European Union and Implications for Thailand.”, CUESP (Chulalongkorn University European Studies Programme) Faculty Fellowship Grant 1997.

 

          - Isabelle Trinquelle and Eathipol Srisawaluck, “E.U.-Thailand : The Legal Framework for Solid Waste Management in Countries in the European Union and Thailand.”, CUESP (Chulalongkorn University European Studies Programme) 1999.

 

          - Eathipol Srisawaluck, “Taking Land : Compulsory Purchase and Regulation in Asian-Pacific Countries”, Chapter 10 “Land Planning Law System, Land Acquisition, and Compulsory Purchase Law : The case of Thailand”, University of Hawaii press, Honolulu 2002.

 

          - Eathipol Srisawaluck, “The study on Community Waste Management and Aspects of Local Community Participation”, TUCED-DUCED I&UA 2002.

 

- Orapan Nabangchang and Eathipol Srisawaluck, GOOD GOVERNANCE AND NATURAL RESOURCES TENURE IN SOUTH EAST ASIA REGION, Land Tenure Working Paper 4, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), October 2008

 
 

การบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคอมพิวเตอร์

 

- เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บรรยายในวิชา “สัมมนากฎหมายและคอมพิวเตอร์3404490” หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4

 

- เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับ Computer” หลักสูตร CSL-Mini MBA สำหรับผู้บริหารระดับกลางของ CS Loxinfo Public Company Limited โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 ณ ห้องอบรม Web Kit ชั้น 12 อาคารเพรซิเด้นท์ ทาวเวอร์
คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ article
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล
รองศาสตราจารย์เพิ่มบูญ แก้วเขียว article
ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ article
รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ
อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ article
พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ article
คุณสมชาย มรกตศรีวรรณ
นายสุทธิมาน คูณผล article
คุณเกรียงไกร เจียมบุญศรี
อาจารย์ชูเกียรติ พงศ์อัมพรภาพย์ article
คุณธรรดร มลิทอง
อ.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
คุณสุมิตร มาศรังสรรค์
อ.โกมล นมรักษ์
คุณสุขเปรม สัจจเดชะ
คุณนำพล ทองอุทัยศรี
อ.พัชรี แช่มช้อย
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com