หลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


หลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน

 

หลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
หลักในการคัดคนล้นงานออกจากงานมีอยู่หลายประการ คือ

        ๑. หลักอาวุโส ซึ่งมีทั้งอาวุโสในอายุตัว และอาวุโสในอายุงาน สำหรับการเลิกจ้างโดยถือ
อาวุโสในอายุตัว ไม่ว่าจะใช้หลัก “อายุมากออกก่อน” หรือจะใช้หลัก “ใครอายุน้อยออกก่อน” ก็ล้วนแต่
มีข้อโต้แย้งว่าน่าจะไม่เป็นธรรมหลายประการ ส่วนการเลิกจ้างโดยถืออาวุโสในงานนั้นส่วนใหญ่
มักใช้หลัก “ใครเข้างานทีหลัง ต้องถูกเลิกจ้างก่อน” หรือที่เรียกกันว่า 
Last in, first out ซึ่งวิธีการเช่นนี้สหภาพแรงงานโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมเรียก
ร้องและกำหนดไว้ในสัญญาร่วมเจรจาต่อรอง (ที่เรียกในประเทศไทยตามกฎหมายไทยปัจจุบัน
ว่า “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง”) โดยเห็นว่าวิธีการนี้เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ต่อสหภาพแรงงาน
ที่สุด แต่อาจไม่ถูกใจนายจ้าง เพราะนายจ้างไม่อาจคัดคนที่มีผลงานดีหรือคนที่นายจ้างพอใจ
ไว้ทำงานต่อไปได้เลย
        อย่างไรก็ตาม เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยว่า “สำหรับคดีนี้ถึงหากผู้ร้องจะประสบปัญหา
การขาดทุนจนต้องลดการผลิตลงจริง แต่ก็ไม่ถึงยุบหน่วยงาน โดยถือหลักเพียงว่า “ผู้เข้าทีหลัง
ต้องออกก่อน” มาใช้กับผู้คัดค้านทั้งสาม(กรรมการลูกจ้าง) นั้น ยังไม่เป็นเหตุอันเพียง
พอและสมควร” (ฎีกาที่ ๓๘๑๖/๒๕๒๔)
    การคัดคนโดยถือหลักอาวุโสนั้น ถ้าคัดคนที่มีอายุมากออกก่อนก็มีข้อน่าห่วงใยว่า คนที่มีอายุ
มากอาจหางานใหม่ไม่ได้ โดยเฉพาะในประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงหรือในภาวะเศรษฐกิจ
ไม่สู้ดี แต่สำหรับประเทศที่มีอัตราการจ้างงานเต็มที่ (full employment) แล้ว ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใด
 
        ๒. หลักประสิทธิภาพในการทำงาน โดยคัดผู้ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยที่สุดออก
ก่อน หลักเกณฑ์ข้อนี้ มีข้อโต้แย้งและมีจุดเบี่ยงเบนต่อความไม่เป็นธรรมมากมาย ตั้งแต่การประเมิน
เพื่อวัดประสิทธิภาพว่าจะใช้ช่วงเวลาใดในการประเมิน ความแตกต่างของสภาพงานมีหรือไม่
การเลื่อนไหลของงานเป็นอย่างไร คุณภาพของงานถือเกณฑ์ขนาดใด ไปจนกระทั่งว่าใคร
จะเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานนั้น ๆ
        ๓. หลักอัตราค่าจ้าง โดยคัดผู้ที่ได้ค่าจ้างมากที่สุดออกก่อนตามลำดับ หลักเกณฑ์นี้ แม้จะมี
ผลดีในแง่ที่ว่า ลดคนลงเพียงไม่กี่คน ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก แต่ผู้ที่ได้ค่าจ้างมากมักเป็น
บุคคลในระดับบริหาร เป็นคนงานที่มีอายุงานมาก หรือเป็นหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการทำงานสูงกว่า การคัดคนในกรณีนี้จึงต้องกำหนดข้อยกเว้นไว้ ซึ่งดูจะไม่เป็นธรรม
 
        ๔. หลักวินัยในการทำงาน โดยคัดผู้ที่ประพฤติผิดวินัยมากที่สุดออกก่อนตามลำดับ ข้อที่อาจ
อ้างโต้แย้งว่า ”ไม่เป็นธรรม” สำหรับวิธีการนี้ก็คือ ความผิดนั้นร้ายแรงต่างกันอย่างไร ระยะเวลา
ในการทำความผิดก่อนหลังกันมากเพียงใด ความถี่ในการกระทำความผิดมีมากเพียงใด ใช้
หลักเกณฑ์ใดเป็นเครื่องวัด ในสถานประกอบการที่ใช้ระบบคะแนนความประพฤติลบ (demerit)
โดยจำแนกคะแนนแต่ละความผิดและกำหนดคะแนนสำหรับความผิดซึ่งกระทำซ้ำในระยะเวลา
ต่าง ๆ ไว้แน่นอนตายตัวแล้ว ย่อมมีเหตุผลในการคัดคนได้อย่างดี 

        ๕. หลักการมาทำงาน โดยคัดคนที่มาทำงานน้อยที่สุดออกก่อนตามลำดับ กล่าวอย่าง
ง่าย ๆก็คือเลือกเลิกจ้างคนที่ขาด มาสาย ลากิจ ลาป่วย หรือใช้สิทธิลาหยุดงานในกรณีต่าง ๆ มากที่สุด
หลักนี้ถือความตั้งใจและความสุจริตใจในการมาทำงานกับนายจ้างเป็นเกณฑ์ ผู้ที่มีความตั้งใจ
ทำงานย่อมใช้สิทธิลาน้อยที่สุด วิธีการเช่นนี้ควรใช้ระบบคะแนนลบตามลักษณะของการลา เช่น
ลากิจ ๑ วัน หัก ๒ คะแนน ลาป่วยกะปริดกะปรอย ๑ วัน หัก ๑ คะแนน ลาป่วยระยะยาวเข้า
โรงพยาบาล๑ วัน หัก ๑/๒ คะแนน ลาป่วยเกิน ๓๐ วันทำงานต่อปี ๑ วัน หัก ๓ คะแนน เป็นต้น วิธีการเช่นนี้
ก็นับว่ามีเหตุผลดีพอสมควรและอาจใช้ร่วมกับหลักวินัยในการทำงานได้
 
           ๖. หลักปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว โดยคัดคนที่มีปัญหาครอบครัวน้อยที่สุดออกก่อนตาม
ลำดับเช่น คนอายุน้อย (๑๘-๒๕) ปี ยังไม่มีครอบครัวออกก่อน คนอายุมาก (๕๐-๖๐ปี) จะมีบุตรซึ่งโตและ
เลี้ยงตัวเองและบิดามารดาได้แล้ว ควรออกก่อน สามีภรรยาทำงานด้วยกันให้ออกคนเดียวเพื่อให้อีก
คนหนึ่งยังมีงานทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นต้น วิธีการคัดคนเช่นนี้ดูจะเป็นวิธีการที่เอื้ออาทร
และเห็นอกเห็นใจลูกจ้างอยู่มาก แต่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจในทางครอบครัวของแต่ละ
คนนั้น ยากที่จะหามาได้อย่างครบถ้วนหรือถูกต้อง จึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่มากในการนำมา
เปรียบเทียบเพื่อคัดคนออกจากงาน
ข้อคิดรวบยอด
                ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา เราต้องการบุคคลที่มีความสามารถ ความขยันขันแข็ง
และตั้งใจทำงาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญโดยเร็วที่สุดและแข่งขันกับต่างประเทศได้
หลักที่ควรนำมาใช้มากที่สุดตามลำดับคือ หลักวินัยในการทำงาน หลักประสิทธิภาพในการทำงาน
และหลักการมาทำงาน.
 
ศาสตราจารย์ เกษมสันต์   วิลาวรรณ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com