ข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


ข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

 

ข้อเปรียบเทียบ
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เรื่อง
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ค่าชดเชย
เลิกจ้าไม่เป็นธรรม
1.หลักกฎหมาย
องค์ประกอบ ๓  ข้อ
๑.สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา
๒.ต้องมีการเลิกจ้าง
๓.โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรือ
บอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้อง
(ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๒ และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา ๑๗ วรรค ๒ )
องค์ประกอบ ๒ ข้อ
๑.ทำงานครบ ๑๒๐ วัน
๒.ต้องมีการเลิกจ้าง
๒.๑ เลิกจ้างโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา
๒.๒ เลิกจ้างโดยปริยาย
 ก.นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าด้วยเหตุสัญญาสิ้นสุดหรือเหตุอื่นใด
 ข.ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
(พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯมาตรา ๑๑๘ )
องค์ประกอบ ๒ ข้อ
๑.ต้องมีการเลิกจ้าง
๒.โดยไม่มีสาเหตุหรือมีสาเหตุแต่ไม่เพียงพอ
(มาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ)
2.ข้อยกเว้น
ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๓ ยกเว้น ๔ ข้อคือ
๑.ขัดคำสั่งนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งเป็นอาจิณ
๒.กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
๓.ละทิ้งการงาน
๔.กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯมาตรา ๑๑๙ ยกเว้น ๖ ข้อ
๑.ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม นายจ้างได้เตือนแล้ว
เว้นแต่กรณีร้ายแรง(๔)
๒.ทุจริตต่อหน้าที่หรือผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง(๑)
๓.ละทิ้งหน้าที่๓วันติดต่อกัน(๕)
๔.จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย(๒)
๕.ประมาทเลินเล่อจนนายจ้างเสียหายร้ายแรง(๓)
๖.ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก(๖)
ไม่มีกฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นไว้โดยเฉพาะ ต้องใช้แนววินิจฉัยศาลฎีกา
๑.เหตุจากฝ่ายนายจ้างเช่นขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
๒.เหตุจากฝ่ายลูกจ้าง
 ๒.๑ลูกจ้างกระทำความผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา๕๘๓ หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯมาตรา ๑๑๙
 ๓.ความบกพร่องของลูกจ้างเช่นเจ็บป่วยหย่อนสมรรถภาพ
๔.ลูกจ้างมีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าไว้วางใจ
๓.สัญญาครบกำหนดระยะเวลา
สัญญาสิ้นสุดโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า(ป.พ.พ. มาตรา๕๘๒, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา๑๗วรรคหนึ่ง)
เป็นการเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเว้นแต่เป็นสัญญาจ้างพิเศษ ๓ ประเภท ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย(พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯมาตรา๑๑๘ วรรค๒,๓,๔)
เลิกจ้างเพราะมีสาเหตุที่เพียงพอเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม(ฎีกาที่๗๓๕๐/๒๕๔๓, ที่๑๒๕๐/๒๕๒๙)
๔.เกษียณอายุ
ไม่ใช่สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาแน่นอนจึงต้องบอกกล่าวล่วงหน้า(ฎีกาที่๖๔๕/๒๕๒๕)
ถือเป็นการเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๗/๒๕๓๖,ที่๑๖๑๗/๒๕๔๗,ที่ ๔๗๓๒/๒๕๔๘)
เลิกจ้างโดยมีสาเหตุเพียงพอเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม(ฎีกาที่ ๒๕๘/๒๕๔๕,ที่๓๔๗๑/๒๕๔๕)
๕.ลูกจ้างทดลองงาน
เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า(สัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ฎีกาที่๒๓๖๔/๒๕๔๕,ที่๕๒๔๙/๒๕๔๕,ที่๘๘๐๐/๒๕๔๗)
เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย(ฎีกาที่ ๘๘๐๐/๒๕๔๗)
เลิกจ้างเป็นธรรม(ฎีกาที่๔๒๑๖/๒๕๒๘,ที่๑๒๗๙/๒๕๒๙,ที่๓๙๖๕/๒๕๒๙,ที่๒๓๖๔/๒๕๔๕)
๖.การระบุข้อเท็จจริงหรือเลิกจ้างไว้ในหนังสือเลิกจ้าง(ม.๑๑๙วรรคท้าย)
ไม่ต้องระบุ ก็ยกขึ้นอ้างในภายหลังได้ (ฎีกาที่ ๗๙๒๒/๒๕๔๗)
ต้องระบุ มิฉะนั้นยกขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ ม.๑๑๙วรรคท้าย(ฎีกาที่ ๗๙๒๒/๒๕๔๗)
ไม่ต้องระบุ ก็ยกขึ้นอ้างในภายหลังได้(ฎีกาที่ ๗๙๒๒/๒๕๔๗)
๗.นายจ้างขาดทุนจนต้องเลิกจ้างลูกจ้างเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้
เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๘๓
เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯมาตรา๑๑๙
เลิกจ้างโดยมีสาเหตุเพียงพอเลิกจ้างเป็นธรรม(คำพิพากษาฎีกาที่๓๘๘๙/๒๕๒๗)
๘.ลูกจ้างเจ็บป่วยเป็นเวลานาน
หย่อนสมรรถภาพ
เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตาม ป.พ.พ.มาตรา๕๘๓
เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไม่เข้าข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯมาตรา๑๑๙(ฎีกาที่๓๓๘๑/๒๕๒๘)
เลิกจ้างโดยมีสาเหตุเพียงพอ เลิกจ้างเป็นธรรม(ฎีกาที่๒๖๐๐/๒๕๒๙,ที่๒๖๓๘/๒๕๒๘,ที่๗๒๔๒๕๔๙)
๙.ลูกจ้างขาดความรับผิดชอบละเลยต่อหน้าที่
เลิกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า(ฎีกาที่ ๑๒๕๔/๒๕๔๖)
เลิกจ้างไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯมาตรา๑๑๙(ฎีกาที่๑๒๕๔/๒๕๔๖)
เลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุเพียงพอเลิกจ้างเป็นธรรม(ฎีกาที่๓๖๔๓/๒๕๔๗,ที่๒๕๗๖/๒๕๒๙,และที่๒๐๓/๒๕๒๘)
๑๐.ขัดคำสั่งที่ไม่ร้ายแรง
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า(ฎีกาที่๑๕๑๒/๒๕๓๑)
เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเว้นแต่ทำผิดซ้ำคำเตือน(มาตรา๑๑๙ (๔)
เลิกจ้างโดยมีสาเหตุเพียงพอเลิกจ้างเป็นธรรม(ฎีกาที่๓๕๑/๒๕๓๑)

 
อ้างอิงจากหนังสือ ๑๐๐ ฎีกา ๕ ดาว คดีแรงงาน สำนักพิมพ์วิญญูชน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com