ห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


ห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย

ห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย

โดย : สกล หาญสุทธิวารินทร์
 
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
นิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติตามกฎหมาย ไม่มีตัวตนที่แท้จริง
การแสดงออกหรือการดำเนินการของนิติบุคคลจึงต้องกระทำโดยบุคคลธรรมดา
ที่เป็นผู้แทนภายในกรอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ผู้แทนของนิติบุคคลในกรณี
เป็น
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนคือหุ้นส่วนผู้จัดการ ในกรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัด
คือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัท นิติบุคคลมีสิทธิ
และหน้าที่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
เว้นแต่สิทธิหน้าที่โดยสภาพจะมีได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น อาทิเช่น การสมรส
หน้าที่ในการเป็นทหาร เป็นต้น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทจำกัด หรือ
บริษัทมหาชนจำกัดเป็นโจทก์ฟ้องคดีทั้งแพ่งและอาญาได้ และก็อาจถูกดำเนิน
คดีอาญาได้ ถ้าได้กระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด
 
ในการดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือบริษัทที่กระทำความผิด
ผู้ที่จะถูกหมายเรียกไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาล เพื่อการสอบสวนไต่สวน
หรือพิจารณาคดีผู้แทนของห้างหรือบริษัท ซึ่งก็คือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทดังกล่าวข้างต้น และเนื่องจาก
อยู่ในฐานะของผู้แทนของนิติบุคคลที่กระทำความผิด ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดเอง
อาจถูกออกหมายจับได้ถ้าหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทไม่ไปให้การ
หรือไม่ไปศาลในการพิจารณาคดี แต่จะขังหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการ
บริษัทดังกล่าวไม่ได้
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทกระทำความผิด
หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทอาจต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวด้วยก็ได้
ในกรณีเช่นนี้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการจะถูกดำเนินคดีเฉกเช่นบุคคลธรรมดา
จึงอาจถูกจับกุมคุมขังได้ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัท จะต้องรับผิด
ในฐานะส่วนตัวด้วย เมื่อห้างหรือบริษัทกระทำความผิด เป็นไปได้สองกรณี คือ
 
กรณีที่หนึ่ง จากแนวคิดทางกฎหมายที่เห็นว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ
บริษัทเป็นนิติบุคคล จึงเป็นเพียงบุคคลสมมติโดยอำนาจของกฎหมาย
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทดำเนินหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์
ของห้างหรือของบริษัทด้วยตนเองไม่ได้ ต้องดำเนินหรือปฏิบัติงานโดยผู้แทน
คือ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทเป็นผู้กระทำผิด
ได้ชื่อว่าเป็นการกระทำของกรรมการผู้จัดการของบริษัทนั้นด้วย
กรรมการผู้จัดการต้องรับโทษด้วย (อาทิเช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 1620/2508
คำพิพากษาฎีกาที่ 556/2530) หรือกรณีกรรมการบริษัทออกเช็คในนามบริษัท
โดยเจตนาจะมิให้มีการใช้เงินตามเช็ค ถือว่าได้ร่วมกับบริษัทกระทำความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่ 63/2517)
 
กรณีที่สอง กรณีเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ผู้กระทำ
ความผิดต้องรับโทษเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้แทน
ของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิดของ
นิติบุคคลนั้น หรือบางฉบับใช้ถ้อยคำว่า "เว้นแต่จะพิสูจน์ได้การกระทำนั้น
ได้กระทำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมหรือตนได้จัดการตามสมควร เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้ว" หรืออาจใช้ถ้อยคำอื่นแต่มีความหมาย
ในทำนองเดียวกัน คือ กำหนดให้การพิสูจน์เพื่อยกเว้นความผิดเป็นภาระ
การพิสูจน์ของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการของห้างหรือของบริษัทที่
กระทำความผิดนั้น
 
กฎหมายที่มีบทบัญญัติทำนองดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 63 ฉบับ
บางฉบับไม่มีบทบัญญัติทำนองนี้มาแต่ต้น แต่ได้บัญญัติเพิ่มเติมในภายหลัง
อาทิเช่น พ... ศุลกากร พ.. 2469 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ปี พ.. 2543
... ภาษีป้าย พ.. 2510 ได้แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.. 2534 ...
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.. 2511 ได้แก้ไขเพิ่มเติมในปี
.. 2531 เป็นต้น
 
กฎหมายที่มีบทบัญญัติให้ผู้แทนของนิติบุคคลต้องรับโทษด้วย เมื่อ
นิติบุคคลกระทำความผิด ที่อาจกล่าวได้ว่าเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับห้าง
และบริษัทผู้ประกอบธุรกิจค่อนข้างมาก อาทิเช่น พ...การบัญชี
.. 2543 ... ศุลกากร พ.. 2469 ...มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.. 2511 ... ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ..
2542 ... การแข่งทางการค้า พ.. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกฉบับ ที่สำคัญได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้า
กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์    
 
สำหรับความผิดเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีคำพิพากษา
ที่น่าสนใจ คือ คดีที่บริษัทกระทำความผิดละเมิดสิทธิบัตร กรรมการ
ของบริษัทดังกล่าวต้องร่วมรับผิดเป็นส่วนตัวร่วมกับบริษัทด้วย คือ
คำพิพากษาฎีกาที่ 1911/2540 ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษนาย ก.
จำเลยที่ 2 กรรมการผู้จัดการบริษัท ข. และบริษัท ข.จำเลยที่ 1 ฐานร่วม
กันผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของโจทก์ โดยไม่มีสิทธิ
ตามกฎหมายและฐานร่วมกันขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต หรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของโจทก์โดยไม่มีสิทธิ
ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.. 2522 มาตรา 85 และ
86 คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสองเป็นตัวการร่วมกระทำ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ด้วยกัน โจทก์มาฟ้องจำเลย
ทั้งสองเป็นคดีนี้ว่าจำเลยทั้งสองได้ผลิตเครื่องผลิตก๊าซจากแกลบสำหรับ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงตามกรรมวิธีการประดิษฐ์ของโจทก์ ซึ่งตรงกับข้อถือสิทธิ
ตามสิทธิบัตรของโจทก์ ซึ่งเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาดังกล่าว
การพิพากษาคดีนี้จึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดี
ส่วนอาญาว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิดอันเป็นการ
กระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ต่อโจทก์ด้วย จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิด
เป็นส่วนตัวร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์
 
จากแนวคำพิพากษาฎีกาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่หุ้นส่วนผู้จัดการ
หรือกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่อาจมีการกระทำที่เข้าข่าย
เป็นกระทำความผิดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะกฎหมายสิทธิบัตร
และกฎหมายลิขสิทธิ์ ในเรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือลิขสิทธิ์ในเรื่องอื่น ต้องตระหนักว่าหากห้างหรือบริษัทกระทำ
ความผิดแล้ว ตนเองอาจต้องรับโทษทางอาญา และชดใช้ความ
เสียหายทางแพ่งเป็นการส่วนตัว ตามบรรทัดฐานของคำพิพากษาฎีกา
ดังกล่าวด้วย


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com