การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

 

การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ
โดย... ท่านศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการลดจำนวนลูกจ้าง
                เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ การลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆลงจะช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ การลดจำนวนลูกจ้างลงบางส่วนเป็นวิธีการลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งนายจ้างนิยมปฏิบัติกันอยู่มาก แต่การลดจำนวนลูกจ้างลงก็มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาโดยรอบคอบว่า ควรกระทำเมื่อใด ควรกระทำด้วยวิธีการอย่างใด จึงจะชอบด้วยกฎหมายและการบริหารงานบุคคล
การลดจำนวนลูกจ้างควรเป็นทางเลือกสุดท้าย วิธีลดจำนวนลูกจ้างที่ควรนำไปใช้
๑.เสนอให้ลูกจ้างสมัครใจลาออก (voluntary resigned ) “..........นายจ้างบังคับขู่เข็ญให้ลูกจ้างลาออกตลอดมา เมื่อลูกจ้างไม่ลาออกนายจ้างจึงไล่ออกซึ่งเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม.....”
 
๒. เสนอให้ยอมรับการเกษียณอายุหรือให้ลูกจ้างขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ ( early retired )
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลดจำนวนลูกจ้า
ข้อกฎหมายแรงงานที่ลูกจ้างจะนำมาฟ้องร้องเกี่ยวการเลิกจ้างนั้น ก็คือ
         ๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
               ๑.๑ เลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
               ๑.๒ เลิกจ้างโดยผิดสัญญาจ้าง
         ๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
              ๒.๑ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือจ่ายแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
              ๒.๒ เลิกจ้างด้วยเหตุลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากนายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน
          ๓. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
               ๓.๑  การเลิกจ้างในระหว่างที่มีการแจ้งข้อเรียกร้องแล้ว และข้อเรียกร้องนั้นอยู่ระหว่างการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
              ๓.๒ เลิกจ้างโดยไม่ได้อนุญาตจากศาลแรงงาน
              ๓.๓ เลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานมีผลใช้บังคับ ซึ่งเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๓            
             ๓.๔ เลิกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างใช้สิทธิต่างๆตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๑
             ๓.๕ เลิกจ้างโดยขัดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
        ๔.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
            ๔.๑ นายจ้างมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องใช้วิธีการเลิกจ้างลูกจ้าง
            ๔.๒ การขาดทุนไม่ใช่ข้ออ้างที่มีน้ำหนักมากนัก ยิ่งเป็นการขาดทุนในปีแรกๆด้วยแล้ว
            ๔.๓ หลักที่จะนำมาพิจารณาเลือกหรือคัดคนออกจากงานนั้นมีเหตุผลและมีความเป็นธรรมเพียงใด           
            ๔.๔ นายจ้างได้ดำเนินการอย่างสุจริตใจ และมีเจตนาที่จะช่วยเหลือลูกจ้างเพียงใด

-เหตุแห่งการเลิกจ้างก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างว่าเป็นนโยบายของนายจ้างที่จะลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แม้นายจ้างจะได้บอกกล่าวการเลิกจ้างล่วงหน้าแล้ว ก็เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ( ฎีกาที่ ๔๗๙๙/๒๕๔๑ )
-นายจ้างระบุในหนังสือเลิกจ้างลูกจ้างเพียงว่าเนื่องมาจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อสอดคล้องกับ
สภาวะการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน นายจ้างต้องปรับปรุงผังองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานใหม่ แต่หลังจากการเลิกจ้างลูกจ้างแล้ว นายจ้างรับลูกจ้างใหม่เข้าทำงานในแผนกที่ลูกจ้างทำงานและในแผนกอื่นในจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่ถูกเลิกจ้างหลักฐานให้พิจารณาว่า การเลิกจ้างลูกจ้างนายจ้างได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง จึงยังไม่มีเหตุอันสมควรและเพียงพอที่นายจ้างจะเลิกจ้างดังกล่าวได้ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม   (ฎีกาที่ ๙๖-๙๘/ ๒๕๔๔ )
-การเลิกจ้างด้วยเหตุอ้างว่าต้องปรับปรุงผังองค์กรและโครงสร้างการบริหารใหม่ดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ( ฎีกาที่ ๖๐๖๘-๖๐๖๙/๒๕๔๕ )

-นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างอ้างเหตุว่าคำสั่งซื้อลดลง เพื่อพยุงฐานะของนายจ้าง จึงจำต้องเลิกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่างานของนายจ้างได้ลดน้อยลงมากหรือประสบกับการขาดทุน การเลิกจ้างด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม (ฎีกาที่ ๑๒๕๖-๑๒๕๙/๒๕๔๙)
-การเลิกจ้างโดยนายจ้างผู้โอนกิจการและผู้รับโอนกิจการมิได้ประสบภาวะความจำเป็นหรือขาดทุนจนถึงขนาดต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งมิใช่เกิดจากการกระทำความผิดใดของลูกจ้างจนถึงขนาดต้องถูกเลิกจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
(ฎีกาที่ ๑๐๒๖๗-๑๐๒๗๑/๒๕๕๐)
 
หลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน.....คราวต่อไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com