การเลือกหัวข้อเข้าอบรม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Update..ข่าวสาร
dot
bulletครม. ไฟเขียวให้ชาวต่างชาติอายุ 50 ปี พำนักไทยถึง 10 ปี จากเดิม 1 ปี
bullet"AEC" DAILY NEWS
bulletเปรียบเทียบ เวียดนาม-ไทย ด้านการศึกษา
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
dot
จัดสัมมนาภายใน...
dot
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletแผนที่ ศูนย์ประชุม The Connecion
bulletรายชื่อสมาชิก
bulletรับแปลเอกสาร สัญญา ฯลฯ


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


การเลือกหัวข้อเข้าอบรม

ท่านสามารถเลือกหัวข้อสัมมนาได้หลายวิธี/ช่องทาง โดยขอแนะนำแต่ละวิธี ดังนี้

วิธีที่ 1   (เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด)
ข้างล่างของแต่ละหลักสูตร จะมีฟอร์มให้กรอก ดังนี้
จำนวนเงิน
*                 (ใส่จำนวนค่าลงทะเบียน มีบอกในตารางของแต่ละหลักสูตร)
ชำระเงินสำหรับ
*       (ในชื่อหัวข้อสัมมนาที่ลงทะเบียน)
รายละเอียดอื่นๆ
         (ช่องนี้ไม่กรอกก็ได้ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ORDER NOW)

 
จะมีหน้าต่างหัวข้อที่ท่านเลือกและราคาที่ท่านกรอกปรากฏขึ้นมา แล้วเลือก Chektout เพื่อชำระเงิน ในหน้านี้ให้ท่านกรอกรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ (ทำตามฟอร์มที่ปรากฎ) เมื่อเสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อแล้ว จะมีข้อความยืนยันการสั่งซื้อตอบกลับยังอีเมล์ของท่าน และทางเราจะโทรศัพท์ยืนยันแจ้งการได้รับการสมัครเข้าอบรมไปยังท่าน โดยจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ดังนี้

 ธนาคาร   สาขา   บัญชี   เลขที่ 
 กสิกรไทย ย่อยเซ็นทรัลรามอินทรา ออมทรัพย์

797-2-03456-2

ไทยพาณิชย์ ย่อยสี่มุมเมือง ออมทรัพย์ 288-202627-4
กรุงเทพ ตลาดสี่มุมเมือง ออมทรัพย์ 237-2-77513-8


เมื่อโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือตู้ ATM เรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 0-2919-2536 (ถ้าไม่สะดวกส่งแฟกซ์ จะถ่ายรูป/สแกนใบ Pay-in ส่งมาทางอีเมล์ winyuchon_2554@hotmail.com ก็ได้)

วิธีที่ 2 จะมี "ดาวน์โหลดใบสมัคร" ท้ายแต่ละหลักสูตร ให้คลิกเพื่อดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปริ้นต์ออกมาแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน  เสร็จแล้วส่งแฟกซ์ใบสมัคร พร้อมสลิปการโอนเงิน กลับที่เบอร์ 02-919-2536
 
วิธีที่ 3 เลือกทางเว็บบอร์ด ให้ท่านกรอกหัวข้อสัมมนาที่ต้องการ และโอนเงิน พร้อมสลิปการโอนเงิน กลับที่เบอร์ 02-919-2536
 
วิธีที่ 4 ติดต่อทางอีเมล์ โดยส่งรายละเอียดหัวข้อที่จะเข้าอบรม มายัง  E-mail : winyuchon_2554@hotmail.com พร้อมถ่ายรูป/สแกนสลิปการโอนเงิน มาที่เมล์ดังกล่าว หรือจะแฟกซ์กลับที่เบอร์ 02-919-2536 ก็ได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com