ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ article


ดร. สัตยะพล สัจจเดชะ

การศึกษา
· มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
· นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
· นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยไมอามี่ (University of Miami School of Law) สหรัฐอเมริกา
· นิติศาสตรมหาบัณฑิต (M.C.L.) มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน (George Washington University Law School) สหรัฐอเมริกา


งาน / ประสบการณ์
ปัจจุบัน
· นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (4 สมัย)
· ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
· กรรมการคณะนิติศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· กรรมการบริหาร ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· กรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรรมการฝ่ายต่างประเทศ)
· กรรมการมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· กรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์
· ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  (เครื่องหมายการค้า) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (น.บ., น.ม.) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่ องหมายการค้า) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (LL.B. และ LL.M.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
· ผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers) คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

เกียรติคุณ
· นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย IP ASIA แห่งฮ่องกง ปี พ.ศ. 2555 – 2559
· นักกฎหมายดีเด่นด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย THE ASIA PACIFIC LEGAL 500 พ.ศ. 2547-2559
· นักกฎหมายระหว่างประเทศดีเด่นด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดย WHO’S WHO LEGAL แห่งสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2545-2559
· นักกฎหมายด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น โดย AsiaLaw แห่งฮ่องกง ปี พ.ศ. 2546-2554
· ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2548
· ศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ 70 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อดีต
· อนุกรรมการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็ง ของการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
· อนุกรรมาธิการส่งเสริมข้อมูลด้านสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
· คณะทำงานยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
· บรรณาธิการ วารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
· กรรมการเครื่องหมายการค้า (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
· ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
· กรรมการอำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· กรรมการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
· เลขาธิการ สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (4 สมัย)

· อนุกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
· กรรมการกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· อนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
· กรรมการยกร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
· กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
· อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
· คณะทำงานเตรียมการทบทวนการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า กระทรวงพาณิชย์

· อนุกรรมการกฎหมายและการระงับข้อพิพาทนอกศาล สำนักงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)

· วิทยากรรับเชิญการอบรมหัวข้อ กฎหมายเครื่องหมายการค้าในหลักสูตร นักปกครองระดับสูง” (นปส.) รุ่นที่ 48 แก่ผู้บริหารระดับ 8-9 กระทรวงมหาดไทย

 

การอบรมและดูงาน
· อบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ศาลปกครอง (บยป.) รุ่นที่ 6
· อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 7
· อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
· อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8)
· อบรมสัมมนาและดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย European Patent Office (EPO), WIPO, JPAA และองค์กรอื่นๆ ในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินเดีย, ฟิลิปปินส์ ฯลฯ
· วิทยากรรับเชิญการอบรมและสัมมนา ด้านทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานอัยการสูงสุด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, กรมศุลกากร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, JETRO,


สมาชิก
· สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรรมการสมาคมฝ่ายต่างประเทศ)
· เนติบัณฑิตยสภา
· สภาทนายความ

· สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (นายกสมาคมฯ)
· สมาคมเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTA)
· สมาคมปกป้องสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (AIPPI) (รองประธานประจำประเทศไทย)

· สมาคมนักกฎหมายสิทธิบัตรแห่งเอเชีย (APAA) (กรรมาธิการประจำประเทศไทย)
· สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน (ASEAN-IPA) (อดีตกรรมาธิการ 4 สมัย)

 

 

 
คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ article
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล
รองศาสตราจารย์เพิ่มบูญ แก้วเขียว article
รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ article
พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ article
คุณสมชาย มรกตศรีวรรณ
นายสุทธิมาน คูณผล article
คุณเกรียงไกร เจียมบุญศรี
อาจารย์ชูเกียรติ พงศ์อัมพรภาพย์ article
คุณธรรดร มลิทอง
อ.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
คุณสุมิตร มาศรังสรรค์
อ.โกมล นมรักษ์
คุณสุขเปรม สัจจเดชะ
คุณนำพล ทองอุทัยศรี
อ.พัชรี แช่มช้อย
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com