UPDATE กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ พร้อมแนวปฏิบัติ : การจัดการทุนมนุษย์ ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (จะจัดการอย่างไร เมื่อกฎหมายกับคนทำงานเปลี่ยนไป)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


22 พฤศจิกายน 2562...UPDATE กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ พร้อมแนวปฏิบัติ : การจัดการทุนมนุษย์ ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (จะจัดการอย่างไร เมื่อกฎหมายกับคนทำงานเปลี่ยนไป)

 UPDATE กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ พร้อมแนวปฏิบัติ

               กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 บทบัญญัติทั้ง 22 มาตรา ได้เปลี่ยนแปลงมาตรการในการคุ้มครองแรงงานไปหลายประการ และมีผลทำให้นายจ้างในทุกสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ทั้งสิ้น ผู้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทุกคนจึงควรสนใจศึกษาเพื่อให้เข้าใจในบทบัญญัติที่เปลี่ยนไป และตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องคิดตรองในการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่  การวางแผนกำลังคน การปรับกลยุทธ์ในการว่าจ้าง การแก้ไขปรับปรุงข้อความในสัญญาจ้างและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  การพัฒนารูปและแบบในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการเกษียณอายุหรือการสิ้นสุดการจ้างของลูกจ้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามบทกฎหมายฉบับใหม่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานกลาง, คณะกรรมการกฤษฎีกา, อาจารย์สอนกฎหมายแรงงานในสถาบันการศึกษาระดับประเทศ

ขอบข่ายการสัมมนา

Ø แนวทางการพัฒนากฎหมายแรงงานที่ต้องเตรียมความพร้อม

Ø สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

Ø กฎหมายแรงงานใหม่ แรงงานในระบบจะได้รับสิทธิและสวัสดิการเพิ่มขึ้น

Ø ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายใหม่ที่ต้องคำนึงถึง

Ø ข้อบังคับการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่

Ø สิ่งที่ต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว             

Ø ปัญหาการตีความ คำว่า ลูกจ้าง,ค่าจ้าง,สัญญาจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นธรรม,การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฯลฯ ที่นายจ้างมักแพ้คดี

Ø ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานที่HR ควรต้องรู้

Ø รับฟังข้อเสนอแนะในการบริหารแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

Ø กรณีศึกษาคดีที่สำคัญจากคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2561

 

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ Arize Hotel Sukhumvit  26 (BTS สถานีพร้อมพงษ์)

อัตราค่าลงทะเบียน : (รวมค่าเอกสาร, ของว่าง และอาหารกลางวัน)

รายการ

ราคา+vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย (บาท)

สมาชิก

6,000+420= 6,420

  6,420 -180= 6,240

บุคคลทั่วไป

7,000+490= 7,490

  7,490 - 210= 7,280

บุคคลทั่วไป (โอนก่อน 1 สัปดาห์)

6,500+455= 6,955

  6,955 -195= 6,760

ดาวน์โหลดหลักสูตร    l    ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

สอบถามสำรองที่นั่งได้ที่บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมายวิญญูชน จำกัด

โทร.02-919-2022, 089-703-4200 ,095-839-8190, 080-056-8084

Email: winyuchon_2554@hotmail.com

www. SeminarWinyuchon.com
กำหนดการงานสัมมนา ปี 2563

22-24 June 2022..เทคนิค การร่าง ตรวจ แก้ไข สัญญาธุรกิจ ภาษาอังกฤษ : English Business Contract : Management and Techniques) -Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com