เทคนิค การทำสัญญาจ้าง”บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับ ผลกระทบทางด้านภาระภาษีอากร
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการลงโทษทางวินัย
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletวันหยุดพักผ่อนประจำปี # วันที่นายจ้างลูกจ้างต่างพลาด โดย ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
bulletIn-house Nikon
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bullet ปัญหาข้อกฎหมายแรงงานในกระแส เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletรายชื่อสมาชิก


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


15 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิค การทำสัญญาจ้าง”บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับ ผลกระทบทางด้านภาระภาษีอากร

               สัญญาจ้างแรงงาน/สัญญาจ้างบริการ/สัญญาจ้างเหมาค่าแรง/สัญญาจ้างเหมางาน/สัญญาจ้างทำของตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่/ประมวลรัษฎากร                                          

               ในการบริหารองค์กรที่จำเป็นต้องมีการจ้าง “บุคคล” (Person) ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศเข้ามาทำงาน การทำสัญญาจ้าง (Contract) ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีสัญญาก็จะอ้างเหตุถึงที่มาของการจ่ายค่าตอบแทนไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ประเภทของสัญญาแต่ละชนิดจะมีข้อกำหนดของกฎหมายที่ควบคุมแตกต่างกันและความรับผิดในการเสียภาษีย่อมไม่เหมือนกัน ทั้ง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การปิดอากรแสตมป์ทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับ ตามประมวลรัษฎากรดังนั้น การเลือกทำสัญญาจ้างที่เหมาะสมกับการบริหารองค์กรและการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถป้องกันความผิดพลาดจากการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่สรรพากรและเจ้าหน้าที่แรงงาน

หัวข้อบรรยาย:
1.     ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน/สัญญาจ้างบริการ/สัญญาจ้างเหมาค่าแรง/สัญญาจ้างเหมางาน/และสัญญาจ้างทำของ
     - ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     - ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 (ปรับปรุงล่าสุดพ.ศ.2560)
     - ตามประมวลรัษฎากร
2.   หลักเกณฑ์และหัวใจสำคัญของแต่ละประเภทสัญญา ได้แก่                                                                                                                                                                                  

               -สัญญาจ้างแรงงาน

               -สัญญาจ้างบริการ

               -สัญญาจ้างเหมาค่าแรง

               -สัญญาจ้างเหมางาน

               -สัญญาจ้างทำของ
3.    ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน/สัญญาจ้างบริการ/สัญญาจ้างเหมา  ค่าแรง/สัญญาจ้างเหมางาน/และสัญญาจ้างทำของ
4.    การผิดสัญญาและการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาแต่ละประเภท

5.    ผลกระทบทางด้านภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร

    - ภาษีเงินได้ (Income Tax)

    - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding Tax)

    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

     - อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

6.   ปัญหาพิเศษเฉพาะ “สัญญาจ้างแรงงาน” ได้แก่

      6.1-ปัญหาความหมายของคำว่า “ค่าจ้าง” ตามกฎหมาย

      6.2-ปัญหาการให้ "สวัสดิการ” ที่คาบเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง

      6.3-ปัญหาการจัดทำ ”ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” ตามกฎหมาย

      6.4-ปัญหาการเลิกจ้าง/การลงโทษทางวินัย/การลาออก/การเกษียณอายุ

      6.5-ปัญหาการบริหารวันหยุดวันลา

      6.6-ปัญหาการทำสัญญาทดลองงาน/การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

      6.7-ปัญหาการเลือกปฏิบัติในการทำสัญญาจ้างลูกจ้างต่างด้าวกับลูกจ้างที่เป็นคนไทย

      6.8-ปัญหาการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุน   เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน

      6.9-ปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมที่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย

      6.10-ปัญหาการโอนย้ายพนักงาน/การยุบหน่วยงาน

7.    การบริหารงานด้วยความขอบธรรม/มีคุณธรรม/และจริยธรรม

วิทยากร  รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

               - อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               - ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ/แรงงาน/บัญชี/และภาษี

กำหนดการ    วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่  ศูนย์ประชุมและสัมมนา เดอะ คอนเนคชั่น ( ข้างที่จอดรถ MRT ลาดพร้าว )สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว กทม.

อัตราค่าลงทะเบียน : (รวมค่าเอกสาร, ของว่าง และอาหารกลางวัน)

รายการ

ราคา+vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย (บาท)

สมาชิก

6,000+420= 6,420

  6,420 -180= 6,240

บุคคลทั่วไป

7,000+490= 7,490

  7,490 - 210= 7,280

บุคคลทั่วไป (โอนก่อน 1 สัปดาห์ )

6,500+455= 6,955

  6,955 -195= 6,760

  

ดาวน์โหลดหลักสูตรที่นี่   ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนที่นี่

สอบถามสำรองที่นั่งได้ที่บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมายวิญญูชน จำกัด

โทร.02-919-2022, 089-703-4200 ,095-839-8190 ,080-056-8084                             
 
Email:
winyuchon_2554@hotmail.com,www. SeminarWinyuchon.com
กำหนดการงานสัมมนา ปี 2563

25-27 June 2022..เทคนิค การร่าง ตรวจ แก้ไข สัญญาธุรกิจ ภาษาอังกฤษ : English Business Contract : Management and Techniques) -Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com