กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพื่อพัฒนาองค์กร และคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2561 สำหรับ ฝ่ายกฎหมายและการบริหารงานบุคคล (HR.),สัมมนากฎหมายวิญญูชน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Update..ข่าวสาร
dot
bulletคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
bulletพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
bulletครม. ไฟเขียวให้ชาวต่างชาติอายุ 50 ปี พำนักไทยถึง 10 ปี จากเดิม 1 ปี
bullet"AEC" DAILY NEWS
bulletเปรียบเทียบ เวียดนาม-ไทย ด้านการศึกษา
bulletทั่วโลกเพิ่มมาตรการกีดกันการค้า
bulletช่องทางเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
bulletลำดับรายได้ของประชากรในกลุ่ม AEC
bulletเกี่ยวกับอาเซียน
bulletแนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ!
bulletเช็คก่อนเที่ยว ! ประเทศไหนบ้าง ไม่ต้องขอวีซ่า
bulletข้อตกลง ASEAN ในคุณสมบัตินักวิชาชีพในแต่ละสาขา
dot
จัดสัมมนาภายใน...
dot
bulletInhouse Training บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอร์เรจ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บจก.เงินติดล้อ
bulletInhouse Training บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse Training บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับคำพิพากษาฏีกาคดีแรงงาน ปี 2560
bulletInhouse กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
bullet In-house Training หลักสูตร “พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM)
bulletIn-house Training เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง “กฎหมายแรงงานสำหรับ HR”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล”
bulletIn-house Training หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา ฉลาก และสัญญา”
bulletอบรมสัมมนา “กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน”
bulletIn House Siam Kubota Corporation Thailand
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 5
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 4
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 3
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 2
bulletIn house THAI YAZAKI GROUP รุ่นที่ 1
bulletInhouse บสก
bulletจัด Inhouse Training บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
bulletจัด Inhouse Training ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
bulletInhouse การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
bulletสัมมนา บริษัท เคฮิน ออโตพาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
bulletInhouse บริษัท ซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด
bulletPublic กฎหมายแรงงาน
bulletInhouse บจก.ซัมมิทโชว่าแมนูแฟคเจอริ่ง
bulletIn house Be Professional Consultant Co.,Ltd
bulletInhouse บ. ปตท. จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ. ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
bulletInhouse บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bulletInhouse บ.ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
bulletรูปสัมมนา 19 APRIL 2013
bulletInhouse KASIKORNBANK
bulletรูปสัมมนา 14-16 March 2013
bulletInhouse เทสโก้ โลตัส
bulletInhouse บมจ.สามารถ
bulletinhouse ฮงเส็งการทอ
bulletInhouse ไทยออยล์
bulletภาพสัมมนา Visa & Work permit 28-1-54
bulletInhouse Pl Law Panasonic
bulletInhouse Panasonic
bulletInhouse Yum Restaurants
bulletInhouse HomePro
bulletInhouse Honda
bulletInhouse อาทเคมิคัลฯ
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน ปี ๒๕๖๐
bulletย่อคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2559
bulletคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานเพิ่มเติมปี 2558
bulletฎีกาคดีแรงงาน (๕ ดาว)
bulletกฎหมายแรงงาน : บทศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๘ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ๒๕๕๗ ศ. เกษมสันต์ วิลาวรรณ
bulletฎีกาแรงงานใหม่ ปี ๒๕๕๖
bulletโทษทางอาญาในคดีแรงงาน
bulletกฎหมายออกใหม่ที่น่าสนใจ
bulletห้างหรือบริษัทกระทำความผิด : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผิดด้วย
bulletกรรมการกับความผิดทางอาญา
bulletข้อเปรียบเทียบสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
bulletอายุความฟ้องร้องคดีแรงงาน
bulletการเขียนข้อบังคับการทำงานฉบับนายจ้าง
bulletการลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
bulletหลักการคัดคนล้นงานออกจากงาน
bulletฎีกาใหม่ ลูกจ้าง ม.11/1 ผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่ชอบใช้ Outsourcing ต้องระวัง
bulletนิติอภิปราย " ค่าจ้าง "
bulletค่าจ้าง / เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าดูแลลูกค้า ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่น... พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕
bulletค่าคอมมิชชั่นการตลาดเป็นค่าจ้าง เมื่อเลิกจ้างต้องนำไปคำนวณ
bulletเลิกจ้าง / ปรับโครงสร้างยุบตำแหน่ง ไม่จัดหางานอื่น ไม่ให้โอกาส
dot
กรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร

dot
bulletแผนที่ ศูนย์ประชุม The Connecion
bulletรายชื่อสมาชิก
bulletรับแปลเอกสาร สัญญา ฯลฯ


สำนักพิมพ์วิญญูชน
ฏีกา 5 ดาว
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุ๊กกิ๊กกฎหมายกับ อ.สมชาย
The Connecion
เอ็นทูพี บิสิเนส โซลูชั่นส์
รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ, กิจกรรม Walk Rally Team Building


23 พฤศจิกายน 2561...กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพื่อพัฒนาองค์กร และคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี 2561 สำหรับ ฝ่ายกฎหมายและการบริหารงานบุคคล (HR.)

        เมื่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 6  และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 (ร่าง)  ได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานไปจากเดิม เช่น อนุญาตให้บริษัทไม่ต้องส่งข้อบังคับการทำงานของบริษัทไปให้เจ้าหน้าที่แรงงานตรวจ  อาจเป็นผลเสียแก่บริษัทตามมาเมื่อเกิดปัญหาว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของสถานประกอบการหลายแห่งมีข้อความ/ถ้อยคำ/ หรือตัวเลขที่น่าจะขัดต่อกฎหมายแรงงาน ดังนั้นนายจ้างต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนรู้จริงมากยิ่งขึ้น และปัญหาการตีความบทบัญญัติบางมาตรา  เช่น คำว่า ลูกจ้าง, ค่าจ้าง, สัญญาจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นธรรม, การล่วงเกินทางเพศ, การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม, การลงโทษ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและอาจถูกลงโทษหนักทั้งทางอาญาและหรือทางแพ่งด้วย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานบุคคล จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรดังกล่าว

วิทยากรคุณวุฒิ : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานกลาง, คณะกรรมการกฤษฎีกา, อาจารย์สอนกฎหมายแรงงานในสถาบันการศึกษาระดับประเทศ

ขอบข่ายการสัมมนา

Ø แนวทางการพัฒนากฎหมายแรงงานที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือ

Ø สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

Ø กฎหมายแรงงานใหม่ แรงงานในระบบจะได้รับสิทธิและสวัสดิการเพิ่มขึ้นอย่างไร

Ø ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายใหม่ที่ต้องคำนึงถึง

Ø ข้อบังคับการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

Ø การเตรียมรับมือกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖...               

Ø ปัญหาการตีความ คำว่า ลูกจ้าง, ค่าจ้าง, สัญญาจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นธรรม,การล่วงเกินทางเพศ, การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฯลฯ ที่นายจ้างแพ้คดีอย่างเรื่อยๆ

Ø พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....ผลดีผลเสียนายจ้าง-ลูกจ้างจะได้และเสียอย่างไร

Ø พระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...ส่งผลต่อนายจ้างลูกจ้างอย่างไร

Ø กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานที่HR ควรต้องรู้

Ø รับฟังข้อเสนอแนะในการบริหารแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

Ø กรณีศึกษาที่สำคัญจากคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานปี2561

กำหนดการ           วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่                  ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเนคชั่น (MRT สถานีลาดพร้าว ประตู 4 ) สี่แยกรัชดา-ลาดพร้าว กทม.

อัตราค่าลงทะเบียน : (รวมค่าเอกสาร, ของว่าง และอาหารกลางวัน)

รายการ

ราคา+vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย (บาท)

สมาชิก

6,000+420= 6,420

  6,420 -180= 6,240

บุคคลทั่วไป

7,000+490= 7,490

  7,490 - 210= 7,280

บุคคลทั่วไป (โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ )

6,500+455= 6,955

  6,955 -195= 6,760

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสัมมนาได้สิทธ์รับส่วนลด 25 % ในการซื้อหนังสือกฎหมายแรงงาน ของ ศ. เกษมสันต์  วิลาวรรณ   ของสำนักพิมพ์วิญญูชน

ดาวน์โหลดหลักสูตร  l   ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
กำหนดการงานสัมมนา ปี 2561

20 ธันวาคม 2561...Business Contracts Practiton1ers : การบริหาร “สัญญาเชิงธุรกิจ” (Contractual for Business) วางแผนการทำสัญญาธุรกิจ โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฎหมาย วิญญูชน จำกัด
60/102 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
โทร :  02-919-2022 และ 02-052-5548 โทรสาร 02-052-5548 มือถือ 095 -839-8190, 089-703-4200
อีเมล์ : winyuchon_2554@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.seminarwinyuchon.com